Met ingang van: 1 augustus 2024
Tijdelijk met uitzicht op vast
Aantal uren: 0,6 – 1,0 fte

Descart is dé design, science en kunstschool van Utrecht. Vanwege de groei van onze school zijn we vanaf augustus 2024 op zoek naar een docent lichamelijke opvoeding.

Descart
Descart is opgericht in 2020 en schooljaar 2024/2025 is dus het vijfde schooljaar in de geschiedenis van Descart. Descart telt in augustus 2024 ongeveer 1050 leerlingen en vijf leerjaren: klas 1 t/m klas 5 (in schooljaar 2025/2026 hebben we voor het eerst een klas vwo 6).

Lessen
Als docent lichamelijke opvoeding is het je primaire taak om een docent te zijn in het voorgezet onderwijs, met alles wat daarbij komt kijken. Daar hoort uiteraard bij dat je in staat bent om met passie uitdagende lessen binnen de leerlijn te ontwikkelen en verzorgen. Hierbij verwachten wij dat je lessen verzorgt waarbij de leerling uitgedaagd wordt, waarbij de leerling geprikkeld wordt om net even anders te denken en waarin de link met de belevingswereld van de leerling wordt gelegd.

Sport als speerpunt
Bewegingsonderwijs is op Descart een belangrijk speerpunt. Zo bieden we op Descart het eindexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Onderdelen van BSM zijn de zomersportweek in de Ardennen en de wintersportweek in Oostenrijk. Daarnaast doen onze BSM-leerlingen bijvoorbeeld mee aan de Singelloop en behalen ze een EHBO-diploma. Alle leerlingen op Descart gaan in klas 1 op watersportweek in Friesland en daarnaast zijn er naast de lessen, toernooien en sportdagen nog vele sportactiviteiten zoals de poldersportdag, een Rugby clinic, naar Wilgje in Buren en naar de turnhal. Kortom: op Descart gaan we op het gebied van sport een grote stap verder in ons aanbod. In ons nieuwe gebouw aan de Grebbeberglaan in Utrecht hebben we daar ook goede faciliteiten voor, zowel binnen als buiten.

Teamspeler
Naast het verzorgen van lessen staat constructief samenwerken in het team, zowel binnen de sectie als daarbuiten, centraal. Op Descart wordt vakoverstijgend gewerkt, waarbij heldere communicatie met collega’s een must is. Op Descart komt de meeste groei voort uit feedback die de docent zowel mondeling als schriftelijk kan geven. Onderdeel van je taak is dan ook het schrijven van reflectieverslagen voor de leerlingen, deelname aan vakoverstijgende opdrachten, aanwezigheid bij vergaderingen over onderwijsontwikkeling, vakkennis toetsen en surveillance tijdens pauzes en bij toetsen.

Docentprofiel Descart

Op de bouwplaats van een middeleeuwse kathedraal krioelde het van de arbeiders. Een voorbijganger liep op een steenhouwer toe en vroeg: Waar ben je mee bezig? Het antwoord luidde: stenen houwen. Vervolgens stelde hij dezelfde vraag aan een andere steenhouwer: Waar ben je mee bezig? Deze man antwoordde: Ik ben een kathedraal aan het bouwen.

Dat is een groot verschil. Hetzelfde werk doen. Maar de een beleeft het als stenen houwen, de ander als een kathedraal bouwen. Een docent op Descart is een kathedraalbouwer, iemand die een geïnspireerde bijdrage levert aan het onderwijs, die vuur weet te ontsteken in de levens van kinderen.

Verbinding:
Descart is op de allereerste plaats een plek waar kinderen geïnspireerd worden om te leren, in de meest ruime zin van het woord. Dit kan pas optimaal gebeuren als elk kind zich veilig en geborgen voelt. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijzer en de pedagoog om die voorwaarden te scheppen. Hij* doet dit o.a. door middel van een goede sfeer in de klas, een band met de kinderen, en draagt ertoe bij dat de kinderen zich onderling gedragen. Pas dan kan elk kind, naar capaciteit, het maximale bereiken. Een docent op Descart heeft respect voor leerlingen, is betrokken, inspireert en is integer. Onderwijs vormt een bijdrage aan menswording. Zaken als normen en waarden, identiteitsontwikkeling en het ontwikkelen van zelfvertrouwen zijn belangrijk. Het gaat ook om de pedagogische ontmoeting.

Creativiteit:
Onze school is een plaats waar leerlingen zich creatief durven uiten, durven experimenteren en leren van hun successen en falen. De Descart-docent is naast onderwijzer ook ontwerper. Een Descart-docent kijkt, denkt en handelt waar nodig buiten de gebaande paden. Hij wil dat leerlingen zich ontwikkelen en ontwikkelt zichzelf ook voortdurend. De Descart-docent is een pionier. Hij ontwerpt zelf en met collega’s lessen en zit niet vast aan (de volgorde van) een methode. Hij overziet de kerndoelen en bewaakt het eindniveau. Hij kan uitdagende (themagerelateerde) opdrachten geven, rekening houdend met de individuele leerling. School is een plaats waar leerlingen uitgedaagd worden; de Descart-docent geeft leerlingen het vertrouwen om te laten zien wat ze kunnen en geleerd hebben. De Descart-docent weet leerlingen te motiveren en een omgeving te scheppen waarin kinderen willen en kunnen leren.

Structuur:
De Descart-docent kan goed uitleggen en weet kinderen te boeien met goede klassikale, directe instructie. Hij is duidelijk, vriendelijk en beslist en kan orde houden. Hij geeft de les zodanig vorm dat daarin ruimte is voor een verschillende aanpak per leerling. De Descart-docent helpt leerlingen bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden. Hij begeleidt leerlingen om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren. Hij helpt mee een cultuur van reflectie en feedback te ontwikkelen die veilig is en die kwaliteit genereert. De Descart-docent is iemand die goed is in de omgang met leerlingen en die goed is in zijn vakgebied. Hij is bovendien expert in het concept van Descart. Hij is in staat om de leervragen van de leerling te koppelen aan zijn inhoudelijke expertise en in een context te plaatsen, zodat zijn leerlingen betekenisvol leren. Hij weet zijn vakgebied te verbinden met andere vakgebieden. Hij zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld in de Descart-thema’s.

*Overal waar hij staat, kan uiteraard ook zij of hen staan.

Data sollicitatieprocedure

Bij interesse vragen we om te reageren. Bij geschiktheid zullen we je uitnodigen voor een gesprek. Wij ontvangen graag je motivatie en cv via a.mooijman@gregorius.nl.

Voor vragen kan je contact opnemen met Alexandra Mooijman via a.mooijman@gregorius.nl.

Zie ook de vacature op Meesterbaan: https://www.meesterbaan.nl/vacature/276985/docent-lichamelijke-opvoeding-lo-bij-descart

Categories: Vacatures