Descart zoekt een ondersteuner voor de begeleiding van leerlingen in de vorm van een coach in ons opvanghuis. Voor deze brede rol als onderdeel van ons ondersteuningsteam zoeken we een collega die afwisselende taken op zich neemt, met name op het gebied van krachtig pedagogisch handelen en op het gebied van zorgvuldige administratieve ondersteuning. 

Aantal uren: 1,0 fte (in overleg is deze functie als duobaan mogelijk) 
Datum in dienst: per 1 augustus 2024 (eerste werkdag op 21 augustus 2024) 

Bekijk ook de vacature op Meesterbaan via deze link.

Wat is het opvanghuis? 

Het opvanghuis is een lokaal in ons schoolgebouw waar leerlingen worden opgevangen die korte en acute ondersteuning nodig hebben. De coach is als pedagoog hét gezicht van het opvanghuis van Descart en verantwoordelijk voor alles wat er in het opvanghuis gebeurt. 

Descartleerlingen hebben in het schoolgebouw ook een studiehuis met een studiehuiscoördinator. Het studiehuis is voor ondersteuning in het onderwijs, het opvanghuis is voor ondersteuning op het gebied van zorg: 

 • Alle eerstelijns directe ondersteuning. 
 • Afspraken inplannen bij bezoek aan orthodontist, ziekenhuis, etc. 
 • Leerling voelt zich gedurende de dag ziek. Opvang, contact thuis. 
 • Leerling heeft gespijbeld en moet terugkomen (sanctie). 
 • Leerling moet om een andere reden uren inhalen (sanctie). 
 • Leerling wordt een les uitgestuurd. Opvang, TimeOut-formulier, etc. 
 • Telefoons worden ingenomen en dan gebracht naar het opvanghuis. Leerling mag telefoon einde dag terug. 

Profiel 

Je herkent je in het volgende profiel: 

 • Pedagogische uitblinker 
 • Administratief sterk 
 • Relativeringsvermogen, humor en geduld 
 • Oog voor de leerling 
 • Teamspeler
 • Betrouwbaar en communicatief 
 • Aantoonbaar pedagogische achtergrond 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

 • Zorgt voor het cyclisch-werken en is een procesbewaker; 
 • Kort lijntje met de verzuimcoördinator voor administratieve (dagelijkse) handelingen met betrekking tot verzuim; 
 • Administratieve ondersteuner voor de leerlingbegeleiding op Descart. Denk bijvoorbeeld aan POVO-screening of JGZ-aanmeldingen; 
 • Algemene administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens toetsweken; 
 • Lid van team positive behaviour support; 
 • Signaleren ondersteuningsbehoeftes op basis van dat je ogen en oren hebt in de school; 
 • Niet te beroerd om de conciërges te ondersteunen met hand- en spandiensten. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van leerlingenwerk in het gebouw voor de prettige uitstraling of het openen en sluiten van het schoolgebouw; 
 • Je bent een BHV’er (of bereid te worden); 
 • Registratie in het leerlingadministratiesysteem (Magister) van allerhande zaken; 
 • Vraagbaak voor de leerlingen; 
 • Je organiseert de personeelsactiviteiten; 
 • Je helpt mee met het organiseren van diverse leerling-evenementen (shows, schoolfeesten, uitstapjes, reizen, theatervoorstellingen, etc.); 
 • Je werkt nauw samen met alle collega’s en in het bijzonder onze mentoren, de receptionist, conciërges, verzuimcoördinator, administratie, dagroostermaker en onderwijsassistenten. 

Wat is Descart voor school? 

Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. Descart is in augustus 2020 gestart en bestaat in het schooljaar 2024/2025 uit ongeveer 1100 leerlingen. De komende jaren groeit Descart door naar ruim 1400 leerlingen. In de zomer verhuist Descart naar de Grebbeberglaan 7. Het opvanghuis is naast de hoofdingang en de aula. 

Descart is een school in opbouw en ontwikkeling. De coach in het opvanghuis dient daarom te beschikken over een flinke dosis positieve energie en een ‘dat kan wel-mentaliteit’. Alle medewerkers van Descart beschikken tevens over een hoge mate van eigenaarschap en zelfreflectie. 

Data sollicitatieprocedure  

De sluitingsdatum voor de sollicitatiebrief met cv is 19 mei 2024. We willen de procedure voor 1 juni hebben afgerond.

Salaris CAO VO schaal 7. 

Heeft u belangstelling of vragen omtrent de vacature? Neem dan contact op met Hedda Magnus via h.magnus@gregorius.nl.

Categories: Vacatures