Aanmeldingsronde 2024

Nieuwsbericht op 25 april 2024: De aanmeldperiode voor Descart 2024 is afgerond. Zowel voor de vwo- als voor de vwo/havo-klassen hebben zich meer groep 8-leerlingen ingeschreven dan wij kunnen plaatsen. Om zoveel mogelijk leerlingen op Descart te kunnen verwelkomen, hebben wij een klas extra gemaakt. Desondanks zijn helaas ongeveer 100 leerlingen die Descart als eerste keuze hebben opgegeven via een loting geplaatst op een school uit hun vervolgkeuzelijst.

Na de zomervakantie starten op Descart tien eerste klassen. Voor de leerlingen die zijn geplaatst: gefeliciteerd en van harte welkom. Voor de leerlingen die zijn uitgeloot: bedankt voor het vertrouwen dat voortvloeit uit jullie aanmelding en we wensen jullie na de zomer een mooie start op de school waar je wel bent geplaatst.

Van de leerlingen die Descart als vervolgkeuze (dus niet op de eerste plek) hebben opgegeven, wordt er niemand op Descart geplaatst. Op deze pagina is te lezen op welke scholen na de loting en plaatsing nog plek is: https://www.naarhetvo.nl/news/beschikbare-plaatsen-utrecht-en-stichtse-vecht-en-omliggende-regios-2024/

Meld je aan!

De inschrijving start op 18 maart 2024 en sluit op 31 maart 2024.

Ben je enthousiast geworden? De basisschool verzorgt namens ouders de aanmelding. De basisschool is voor u als ouder ook het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.

Zit je op een school waar niet gewerkt wordt met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant? Dan kun je een aanmeldingsformulier en onderwijskundig rapport aanvragen bij Naar het VO via info@naarhetvo.nl. De basisschool verstuurt deze documenten vervolgens naar Naar het VO. Op de website Naar het VO staat een overzicht van belangrijke data voor aanmelding en plaatsing.

Van harte welkom

Start je in augustus 2024 op de middelbare school? Je bent van harte welkom op Descart. Op Descart verwelkomen wij leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies (gymnasium, vwo, vwo/havo en havo).

Gymnasiumniveau in Descart klas v1

Op Descart werken we onze v-klassen op gymnasiumniveau. Dit betekent dat we de leerlingen op vwo-niveau breed uitdagen. Dat doen we niet met de klassieke talen. Op Descart maken we daarin andere keuzes. De uitdaging en verrijking zit op het vlak van design, science en art.

Havoplusniveau in Descart klas vh1

Leerlingen veranderen tussen hun 11e en 15e jaar nog heel veel. Een groep 8-kind met een havo/vwo-advies start op Descart in onze vh1-klas en zit na twee brugjaren in vwo3 of in havo3.

Op Descart bieden we veel extra’s. We bieden niet meer onderwijstijd dan andere scholen. We maken andere keuzes. Dat betekent in de praktijk dat leerlingen op Descart in minder instructietijd vaak hetzelfde moeten kunnen. Dat vraagt dus écht wat van de leerlingen. Daar tegenover staat natuurlijk precies de verrijking zit die wij als school ongelofelijk belangrijk vinden. Denk aan de veelheid aan kunstlessen en de studio’s op vrijdagmiddag. Maar denk ook aan de vele excursies. Dat is allemaal onderwijstijd.

Plaatsing

Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Vanwege onze verhuizing in de zomer van 2024, hebben we op Descart voor het schooljaar 2024/2025 plek voor 250 nieuwe leerlingen.

Verhuisleerling naar klas 1

Verhuis je naar Utrecht uit het buitenland of vanuit een regio waar niet met OT wordt gewerkt en is Descart de eerste voorkeur van middelbare school voor je kind nu in groep 8? Neem dan contact op met Naar het VO. Naar het VO geeft uitleg over de procedure en verstrekt de benodigde formulieren. Ouders gaan vervolgens met het machtigingsformulier naar ons. Wij dienen de hele voorkeurslijst in OT te verwerken.

Kennismakingsbijeenkomst in juni

Ben je aangenomen en geplaatst, dan krijg je een uitnodiging om te komen kennismaken met je klas en de mentor. Dit gebeurt in juni. Ook maak je kennis met je afdelingsleider, de studiehuiscoördinator, onze coördinator leerlingbegeleiding en de conciërges.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. De eventuele loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen; het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Hierin is bijvoorbeeld vastgesteld dat bij overaanmelding leerlingen in de Gemeente Utrecht voorrang krijgen bij plaatsing.

Voor de aanmelding hebben wij geen broertjes/zusjesregeling.

Zij-instroom tweede leerjaar en hoger

Een wisseling van een vo-school (voortgezet onderwijs school) naar een andere vo-school gaat in Utrecht via de vo-vo-procedure. De overstap naar onze school, begint altijd met een gesprek op je eigen huidige school.

Over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. De huidige school verzorgt uiterlijk half mei via Onderwijs Transparant de procedure van de overschrijving (in het geval van een overstap op advies van de huidige school is deze deadline eerder, zoals vastgesteld in de procedure). Wij nemen de aanmelding in behandeling en informeren of er plaatsingsmogelijkheden zijn. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling, het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief is en de afleverende school in staat is om een zorgvuldige overdracht te bieden.

Voor het groepsproces vinden we het onwenselijk wanneer leerlingen in de loop van een schooljaar een overstap maken naar Descart. Daarom is zij-instroom in principe alleen mogelijk per de start van een nieuw schooljaar.

Zit je op een middelbare school in Utrecht? Dan meldt je huidige school de overstap aan via het digitaal platform Onderwijs Transparant. Zit je op een middelbare school buiten regio Utrecht, neem dan contact met ons op voor het inschrijfformulier.