Op Descart hanteren we een ondersteuningsstructuur die uitgaat van een sterke basis (docenten, decaan, opvanghuis, mentor en afdelingsleider) en meer steun als het nodig is. De leerling is eigenaar van zijn groeiproces. School en thuis ondersteunen de leerling hierbij. Leerling, thuis en school vormen de pedagogische driehoek.

Vakdocent

De docenten helpen leerlingen om zich te ontwikkelen en de school met een diploma te verlaten. Ze geven advies over het aanpakken van de leerstof en het plannen van huiswerk. Bij een structureel knelpunt licht de docent de mentor in.

Decaan

Een profiel of vakkenpakket, een vervolgopleiding of een uiteindelijk beroep ‒ een leerling moet veel keuzes maken. De decaan helpt daarbij. Het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (het lob-programma) start bij ons in de derde klas en richt zich op de profielkeuzebegeleiding. In de bovenbouw is het programma gericht op het kiezen van het vervolgonderwijs en beroep.

Opvanghuis

Ons opvanghuis is een ruimte op school waar leerlingen terecht kunnen als ze ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer leerlingen uit een les worden verwijderd of zich gedurende een schooldag niet lekker voelen.

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor die goed kijkt hoe het met alle leerlingen gaat, leerprestaties volgt en helpt om bepaalde competenties te ontwikkelen.

Afdelingsleider

De afdelingsleiders zijn – na de mentor – het tweede aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Op Descart zijn drie afdelingsleiders in de onderbouw en twee afdelingsleiders in de bovenbouw. 

Extra ondersteuning

We helpen onze leerlingen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Soms krijgt een leerling iets meer tijd bij een toets of zetten we hulpmiddelen in. Wanneer een leerling een extra ondersteuningsvraag heeft, wordt een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) gestart. In het OPP worden doelen geformuleerd om het welbevinden op school en de prestaties te vergroten. De leerling, ouders en de school dragen samen bij aan de totstandkoming van de (leer)doelen. Indien nodig betrekken wij hierbij ook onze kernpartners vanuit het Samenwerkingsverband Sterk VO.