Descart gaat verder waar andere scholen stoppen. Descart is in Utrecht dé school voor leerlingen die zich ook creatief willen ontwikkelen.

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert Descart een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie; als je creatief bent, kan je verrassende en zinvolle oplossingen verzinnen of met vernieuwende ideeën komen. Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden die hebben geleerd om te experimenteren en zichzelf een leven lang zullen blijven ontwikkelen.

Creativiteit

Met creativiteit bedoelen we op Descart het creatief doen, maar ook het creatief kijken en het creatief denken. Kunst is op Descart een verplicht eindexamenvak. Dit betekent dat wij vakken als dans, drama, muziek en beeldende vormgeving op Descart net zo serieus nemen als bijvoorbeeld wiskunde. Bovendien betekent dit dat de leerlingen van Descart alle schooljaren kunstbeschouwing (kunst algemeen) krijgen. Op Descart zien we de creativiteit onder andere terug in vakoverstijgende portfolio-opdrachten.

Meer activiteiten

Op Descart worden meer kunstvakken aangeboden en zijn er meer kunst- en cultuuractiviteiten voor alle leerlingen op school. Zo bieden we naast beeldende vormgeving, dans, drama en muziek ook vakken als fotografie, architectuur en nog veel meer. Als je onze school inkomt dan zie je overal kunst hangen, er is een podium en de teken- en muzieklokalen zijn heerlijk om in te werken.

Verrijking

Naast de kunstvakken in het lesrooster, bieden we op Descart ook allerlei verrijkingsgroepen en -activiteiten zoals de schoolband, showgroep, schoolkrant, debatclub, spelletjesclub, voorleeswedstrijd en het filmfestival. Bovendien hebben we jaarlijks een grote show in de Stadsschouwburg Utrecht.

Portfolio

Op onze school vinden we het van groot belang dat er keuzevrijheid en eigenaarschap is in hoe leerlingen een opdracht uitvoeren. Dit geldt voor alle vakken. Op Descart wordt gewerkt aan een portfolio waarin feedback en reflectie de ruimte krijgen. Dit is soms vakgebonden en soms vakoverstijgend.

Eindexamen kunst

Alle leerlingen op Descart volgen het vak kunst vanaf het eerste leerjaar tot en met het eindexamen. Alle Descartleerlingen doen eindexamen in het vak kunst. Leerlingen kiezen muziek, drama, dans en/of beeldende vormgeving.

Bekijk hier alle examenprogramma’s van kunst beeldend, dans, drama en muziek.

Alle leerlingen die starten op Descart, krijgen vanaf het eerste leerjaar tot en met het eindexamen kunsteducatie. Onze kunsteducatie vormt geen extra belasting op het vwo- of havo-programma, maar is een accent dat wij tot de kern van onderwijs beschouwen.

De kunstdisciplines hebben een praktisch vwo- of havo-eindexamen beeldend, dans, drama en/of muziek en een theoretisch centraal landelijk eindexamen met onderwerpen als levensbeschouwing, cultuur, esthetica, politiek, economie, vermaak, wetenschap en techniek. Het centraal examen is voor dans, drama, beeldend en muziek hetzelfde en heeft mede daarom ook een eigen naam gekregen: kunst algemeen.

Kunst algemeen

Kunst algemeen behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Voorbeelden van onderwerpen: de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; de massacultuur vanaf 1950. Kunst algemeen wordt afgesloten met een centraal examen. Bij de afname van het centrale examen kunst algemeen wordt de computer gebruikt. Zowel de opgaven als de bronnen worden digitaal aangeboden.

Examenprogramma kunst algemeen

CJP-app en digitale pas

Alle leerlingen op Descart ontvangen een digitale cultuurkaart. Met de cultuurkaart krijg je korting op allerlei culturele evenementen en voorstellingen. Via de website www.cjp.nl is dat aanbod te zien en is het mogelijk om persoonlijk in te loggen. Kijk op www.cjp.nl/kortingen voor het kortingenoverzicht. De CJP-kortingen zijn ook terug te vinden in de CJP-app, lekker overzichtelijk en altijd bij de hand.

Wat is CJP?

CJP is een platform voor cultuurliefhebbers. We houden van cultuur in alle vormen en willen anderen inspireren om dat ook te doen. Daarom maken we een selectie uit het culturele aanbod en schrijven daarover in onze magazines, nieuwsbrieven en op de website. Ook organiseren we culturele events en werken we samen met culturele partners. Op die manier kunnen we korting geven op (film)festivals, concerten, theaters en musea. Inmiddels al meer dan 50 jaar. Onze missie is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen onder de 30 jaar, door flinke kortingen. Daar profiteren de culturele partners waar we mee samenwerken ook van. Want hoe meer (nieuwe) bezoekers, hoe meer inkomsten voor deze organisaties. Zo ondersteun je de culturele sector.

Cultuur is natuurlijk méér dan dat wat er in theaters en concertzalen of op festivalweides gebeurt. Daarom geeft CJP ook korting op reizen en verzekeringen, plus bij winkels als Apple en Aktiesport.