Absent melden

Als een leerling niet op school aanwezig kan zijn, melden de ouders dit vóór 8.20 uur via 0302326795. Bij geen gehoor: verzuim@gregorius.nl. Het is voor ouders ook mogelijk om hun kind via Magister ziek te melden. In het onderdeel Afwezigheid kan de ouder een ziekmelding doorgeven. Dit kan via de knop ‘Melden’. Een ziekmelding kan doorgegeven worden voor vandaag of morgen. Na opslaan is de ziekmelding direct verwerkt in Magister.

Meerdere dagen absent
Wanneer een leerling meerdere dagen achter elkaar niet op school kan zijn, melden ouders de absentie elke ochtend opnieuw.

Als je op school ziek wordt
Als je tijdens de schooldag ziek wordt, ga je eerst naar het opvanghuis. De pedagogisch medewerker overlegt met je ouders of je zelfstandig naar huis gaat.

Absentieregeling bijzonder verlof

Er zijn omstandigheden waardoor u voor uw kind extra verlof nodig heeft. Bijzonder verlof (voor bijvoorbeeld bruiloft, begrafenis, rijexamen) vraagt u minimaal 2 dagen van tevoren aan met dit formulier. Er gelden landelijke regels voor het verlenen van bijzonder verlof, deze zijn streng en wettelijk bepaald. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met de verzuimcoördinator opnemen (Irma van Buuren, verzuim@gregorius.nl).

Als je te laat bent

Om de les gezamenlijk te kunnen beginnen is het nodig dat iedereen op tijd in het lokaal aanwezig is. Bij 2x te laat moet je de volgende dag om 08:00 uur melden bij de conciërge. Als je meer dan 20 minuten te laat bent, mag je de les niet meer in en noteren we dat je ongeoorloofd absent bent. Je moet dan op een ander moment de gemiste lestijd inhalen.

Je hebt afspraken tijdens schooltijd

Dokter, tandarts, orthodontist, fysio en andere afspraken plan je buiten schooltijd. Als het toch echt onder schooltijd moet, geven je ouders de afspraak door aan school. Afspraken tijdens een toets, presentatiemoment of activiteit, zijn niet toegestaan. Absentie die niet binnen 7 dagen is doorgegeven noteren wij als ongeoorloofde absentie.

Contact en vragen?

Voor vragen over verzuim kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinator Irma van Buuren via verzuim@gregorius.nl.