Een van de belangrijkste speerpunten van Descart is het thema-onderwijs. Naast de reguliere lessen werken we met vakoverstijgende, meestal internationaal georiënteerde thema’s. Deze thema’s geven betekenis aan de lesstof bij alle schoolvakken. De nadruk ligt op het leren van onderzoeksstrategieën, creativiteit en het leren stellen van kritische vragen. We dagen leerlingen uit om op gerichte wijze te bouwen aan hun eigen visitekaartje. Om te laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en waartoe ze in staat zijn. Ze bouwen vijf jaar lang aan hun eigen portfolio. Bij alle thema’s horen excursies, workshops en gastsprekers.

Ons onderwijs heeft een cyclus van ongeveer tien weken, waarin telkens een ander thema centraal staat. Denk aan uitvindingen, filosofie of duurzaamheid. De meesterproeven van je thema’s verzamel je in je eigen portfolio, dat steeds meegaat naar het volgende leerjaar. De thema’s worden afgesloten met een themasluiting, waarbij de leeropbrengsten worden gepresenteerd. We dagen leerlingen uit om ambities uit te spreken er op te reflecteren en ze te verdiepen.

IMYC

IMYC staat voor International Middle Years Curriculum. IMYC is het antwoord op de vraag: ‘Hoe leren tieners het beste?’ Om tot dat antwoord te komen, heeft IMYC jarenlange, wereldwijde onderwijservaring gecombineerd met de laatste wetenschappelijke inzichten.

Tienerbrein

Tieners leren anders dan basisschoolkinderen, simpelweg omdat hun brein in een andere ontwikkelingsfase zit. Zo hebben tieners meer behoefte aan het leggen van verbanden. Associatief leren noemen we dat. Doordat leerlingen langer met een IMYC-thema aan de slag gaan bij álle vakken is er meer ruimte voor verdieping en leren ze verbanden zien.

Kenmerkend voor het tienerbrein is het ‘use it or lose it’-principe. Tieners zijn ontzettend goed in (voor hen) oninteressante zaken meteen weer vergeten. Klinkt dat bekend? Een hele handige eigenschap, maar het vraagt wel om een andere aanpak van de ouders, verzorgers en leraren. Het helpt ontzettend als nieuwe kennis past in de belevingswereld van tieners.

Het is voor tieners veel belangrijker dan voor volwassenen dat ze door leeftijdsgenoten gezien en gehoord worden. Het tienerbrein kan namelijk negatieve gevoelens, zoals afwijzing, nog moeilijk onderdrukken. Feedback geven en ontvangen gebeurt met IMYC daarom in een veilige en sociale context.

Tieners nemen meer risico’s dan volwassenen en beleven daar ook meer plezier aan. Onderzoekers wijten dit aan de voorste hersenkwab, de prefrontale cortex. Deze is nog volop in ontwikkeling tijdens de tienerjaren. Daardoor overzien tieners de gevolgen van hun acties nog niet zo goed. Bij IMYC wordt de leerling begeleid om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren. Als je nieuwe dingen doet, kom je tot ontwikkeling!

Leren in samenhang

We zouden het naar verbanden snakkende tienerbrein tekortdoen door schoolvakken als losse eilandjes aan te bieden. IMYC biedt een context waarbinnen de verschillende vakken met elkaar verbonden worden. Hoe ziet dat eruit? IMYC bestaat uit units. Elke unit duurt ongeveer acht weken en leunt op een centraal thema. Enkele IMYC-units zijn bijvoorbeeld: Ontdekken, Aanpassen of Identiteit. Deze thema’s passen in de belevingswereld van tieners en nodigen uit om verbanden te leggen.

Voorbeeld

Tijdens de unit ‘Aanpassen’ ontdekken leerlingen bij aardrijkskunde hoe mensen wereldwijd met natuurrampen omgaan. Daarbij leggen ze het verband met de actualiteit, bijvoorbeeld door aandacht te geven aan recente rampen en de rol van klimaatverandering. Vanuit hier is het een kort lijntje met geschiedenis, waar de leerlingen erachter komen dat volkeren zich al eeuwenlang al dan niet aanpassen. Soms met succes, soms leidend tot de ondergang van een cultuur.

Mindmap

Al die nieuwe kennis en verbanden brengen de leerlingen samen in een digitale mindmap. Dit is een visueel schema dat overzicht geeft van hetgeen je geleerd hebt. Door de samenhang begrijpen leerlingen waarom ze iets moeten leren en pikken nieuwe leerstof sneller op.

Vaste opbouw

IMYC heeft een vaste opbouw die elke unit terugkeert. Tijdens het Startpunt opent een leerjaar gezamenlijk het thema. Hierbij draait het nog niet om nieuwe dingen leren, maar om enthousiast worden. Door een ludieke en creatieve activiteit of gebeurtenis op school raken leerlingen bij het thema betrokken.

Dan volgt de Kennisoogst. Vaak weten de leerlingen al veel meer van een thema dan ze zelf denken. Daarom gaat de leraar met de klas in gesprek. Samen maken zij een tastbaar overzicht van de reeds opgedane kennis. Dit overzicht vormt de basis voor de onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. Door de voortgang tijdens hun leerproces in beeld te brengen zien de leerlingen dat ze vooruitgaan, wat voldoening en zelfvertrouwen geeft.

IMYC streeft ernaar dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Een ambitieus uitgangspunt, maar wel iets dat onmisbaar is in het latere leven. Het Reflective Journal helpt daarbij. Het Reflective Journal is een reflectie-oefening waarbij leerlingen nadenken over wat ze geleerd hebben en wat nog beter kan. Ook hier leggen ze verbanden: met het thema van de unit, hun eigen leefwereld en andere schoolvakken. Zo zien ze de meerwaarde en essentie van wat ze leren. Een tsunami aan de andere kant van de wereld heeft bijvoorbeeld veel meer te maken met de thuisomgeving dan leerlingen zich bij het begin van de unit kunnen voorstellen.

Internationaal

Tijdens elke unit gaan leerlingen ‘de grens over’ en worden meerdere culturele perspectieven belicht. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen? Leerlingen ontdekken wie ze zijn en leren meer over hun eigen afkomst. Daar tegenover staat dat ze begrip en respect leren hebben voor andere (culturele) opvattingen.

Wat je doet, doe je goed

IMYC staat voor kwaliteit. Het curriculum heeft Descart niet zomaar in handen gekregen. IMYC werkt alleen met gecertificeerde trainers die de trainingen voor leraren, coördinatoren en directeuren verzorgen. IMYC Nederland is onderdeel van Great Learning Nederland B.V., waartoe ook IPC Nederland behoort, met zo’n 400 basisscholen. Wereldwijd werken scholen in meer dan 90 landen met IPC en IMYC.