Raad van Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: mr@gregorius.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit verschillende leerjaren, die onze school nog beter en leuker willen maken. Houd je van discussiëren? Wil je graag inspraak over de school? Dan is de leerlingenraad misschien wel wat voor jou! De leden van de leerlingenraad worden gekozen uit vertegenwoordigers in de klankbordgroepen en een vertegenwoordiger uit de leerlinggeleding van de MR.

Ouderklankbordgroep

Onze school kent ouderklankbordgroepen die zijn samengesteld uit ouders van leerlingen. Ouders zitten op persoonlijke titel in een klankbordgroep. Het doel van een klankbordgroep is uitwisseling van informatie en gedachten die van belang is voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden binnen de school. De ouderklankbordgroep komt drie keer in een schooljaar bij elkaar, steeds ongeveer in de vijfde week van het kwartaal (II, III en IV).

Leerlingarena

Uit elke klas zitten twee klassenvertegenwoordigers in de leerlingarena (leerlingklankbordgroep). De arena bespreekt belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs en de organisatie van de school.

Hulpouders

Op Descart hechten we waarde aan een goede samenwerking met ouders. Via onze nieuwsbrieven vragen we soms hulp bij het ondersteunen of organiseren van allerhande zaken zoals bij kwartaalopeningen of -afsluitingen.