Door de vele extra’s is het onderwijs op Descart voor alle leerlingen uitdagend. Het werken met een portfolio, de vele vaklessen op het gebied van kunsten, de Studio’s, kwartaalopeningen en -sluitingen, antropologie, STEAM en BSM zijn voorbeelden van het brede aanbod voor alle Descartleerlingen.

Meer regie over eigen leren

Het komt voor dat een leerling de aangeboden lesstof zo snel beheerst, dat er tijd over is om met iets anders bezig te zijn. Er zijn ook leerlingen die uitdaging missen of behoefte hebben aan meer regie over het eigen leren. Op Descart bieden we daarom de mogelijkheid om deel te nemen aan ons verrijkingstraject.

Creativiteit, nieuwsgierigheid, motivatie en eigen initiatief zijn belangrijke succesfactoren zijn. De activiteiten die voor het verrijkingstraject worden gedaan, kunnen allerlei vormen en inhouden hebben. Voorbeelden van verrijkingstrajecten zijn: stages, colleges volgen op de Universiteit Utrecht, boek schrijven, (programmeer)taal leren, eindexamen doen in wiskunde D, als onderwijsondersteuner op school helpen, of mee op avontuur met ’t Wylde Leren.

In de praktijk komt het verrijkingstraject erop neer dat een leerling lessen geoorloofd mist om bezig te gaan met iets anders. Op deze manier komt de leerling op een alternatieve wijze tot voldoende onderwijstijd.

Contact en meer informatie over het verrijkingstraject via Brahim (b.boulachyani@gregorius.nl). Voor deelname aan het verrijkingstraject zijn soms kosten verbonden, afhankelijk van de gekozen vorm. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor lesmateriaal. Indien de kosten een belemmering vormen voor deelname, kom je in aanmerking voor onze solidariteitsfonds. Het verrijkingstraject is niet hetzelfde als Talent Vriendelijke School.

Wiskunde-olympiade

Houd je van puzzelen met een wiskundig tintje? Dan wordt deze wedstrijd voor jou georganiseerd door de wiskundesectie! Op een middag in maart krijg je een aantal leuke wiskundepuzzels. Door ze op te lossen probeer je zoveel mogelijk punten te verzamelen. Voor de winnaar is er een prijs. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij je eigen wiskundedocent.

Voorleeswedstrijd

Descart doet mee aan Read2Me! Dit is dé landelijke voorleeswedstrijd voor brugklassers. De eerstejaars lezen fragmenten voor uit jeugdboeken. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die uit vier rondes bestaat: op school (in de klas en tussen de klassen), lokaal in de bibliotheek op de Neude, provinciaal en tenslotte de landelijke finale. Descart heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd bij Read2Me! In 2019 stond onze school in de landelijke finale en in 2022 won Nyama uit klas 1B de publieksprijs tijdens de stedelijke finale.

Natuur & milieueducatie-project voor brugklassers

Tijdens het NME-project gaan de eersteklassers van Descart op pad om in de buitenlucht ervaringen op te doen met de natuur en met het uitvoeren van onderzoeken. Voor aardrijkskunde zullen de leerlingen kijken naar de samenstelling van de bodem en gaan ze aan de slag met kaartvaardigheden. Bij biologie gaan de leerlingen met schepnetten het leven in de sloot onderzoeken. Op deze dag wordt kennis uit het klaslokaal actief toegepast in de praktijk.

Honours Trajectum Utrecht

Voor onze leerlingen is er ook de mogelijkheid tot deelname aan het Honours Trajectum Utrecht. Het HTU is een universitair programma bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent.

Rectors League

Tijdens onze Rectors League geven docenten – promovendi/postdocs, universitair docenten (UD’s), universitair hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren – van de Universiteit Utrecht gastcolleges op onze school. Zij vertellen over hun vakgebied aan leerlingen uit 4, 5 en/of 6 vwo. Zo delen deze docenten hun kennis en hun enthousiasme voor de wetenschap met uw leerlingen.