Schoolgids

De schoolgids van Descart vindt u hier.

Overgangsnormen
We willen leerlingen de ruimte en tijd geven om in de brugperiode zich te kunnen ontwikkelen zodat ze vanaf hun derde schooljaar in het voortgezet onderwijs op een voor hen passend niveau zitten. De overgangsnormen zijn te vinden via de Magister ELO-Schoolplein.

Schoolkosten
Op onze school bieden we activiteiten en voorzieningen die het onderwijs verder verdiepen, hiervoor wordt een bijdrage gevraagd aan ouders. In de schoolgids staat meer informatie over de schoolkosten op Descart. Als je kind naar de middelbare school gaat, kan je voor de kosten op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Lees hier de regelingen voor schoolkosten Descart.

Examenreglement en PTA
Het Descart Examenreglement en het Descart PTA zijn gepubliceerd voor leerlingen en ouders via de Magister ELO-Schoolplein.

Stichtingsdocumenten
Documenten (zoals gedragscodes) opgesteld door de PCOU Willibrord Stichting zijn te vinden via deze link.