Voor een actueel overzicht van de openstaande vacatures op Descart, bekijk onze vacatures via descart.nl/vacatures.

Stages

Wil jij in aanmerking komen voor een stageplaats bij onze school? Stuur dan een mail met motivatie en je CV naar onze stagecoördinatoren via stage@gregorius.nl.

Leernetwerk op school (Los)

Samen leren en groeien in de lerende schoolcontext. Alle lerenden in de school werken op een vast moment in de week in een veilige groep aan ontwikkeling tot veerkrachtige docenten die duurzaam en sterk in het onderwijs staan.

Keurmerk opleidingsschool

De auditcommissie van het Keurmerk Opleidingsschool van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht heeft onze school het keurmerk gegeven.

De opleidingsschool is een leernetwerk waarin derde- en vierdejaarsstudenten stage lopen én onderwijs uit de lerarenopleiding op de stageplek volgen. In dit opleidingsprogramma staat het leren vanuit de praktijk en vanuit de leervragen van de studenten centraal. De studenten lopen stage waardoor ze de kans krijgen om kennis te maken met en te leren van vernieuwend onderwijs. De eerste- en tweedejaars studenten worden eveneens begeleid door werkplekbegeleiders en volgen ook intervisie.

Voor de nieuwe, startende docenten heeft onze opleidingsschool een apart opleidingsprogramma (inductieprogramma). De belangrijkste kenmerken van dit programma zijn intervisie, kennismaken met onze leerlijnen en persoonlijke begeleiding.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze schoolopleider Carla Wilpshaar (c.wilpshaar@gregorius.nl).

Open sollicitatie

Is er momenteel geen passende vacature? Dan kun je ook een open sollicitatie sturen. Mail je motivatie en CV naar a.mooijman@gregorius.nl. Wij houden je gegevens in onze portefeuille. Zodra er een passende vacature beschikbaar is, nemen wij contact met je op.

Overzicht huidige vacatures

Voor een actueel overzicht van de openstaande vacatures op Descart, bekijk onze vacatures op meesterbaan.nl of op onze eigen website via descart.nl/vacatures.

Docentprofiel Descart

Op de bouwplaats van een middeleeuwse kathedraal krioelde het van de arbeiders. Een voorbijganger liep op een steenhouwer toe en vroeg: Waar ben je mee bezig? Het antwoord luidde: stenen houwen. Vervolgens stelde hij dezelfde vraag aan een andere steenhouwer: Waar ben je mee bezig? Deze man antwoordde: Ik ben een kathedraal aan het bouwen.

Dat is een groot verschil. Hetzelfde werk doen. Maar de een beleeft het als stenen houwen, de ander als een kathedraal bouwen. Een docent op Descart is een kathedraalbouwer, iemand die een geïnspireerde bijdrage levert aan het onderwijs, die vuur weet te ontsteken in de levens van kinderen.

Verbinding

Descart is op de allereerste plaats een plek waar kinderen geïnspireerd worden om te leren, in de meest ruime zin van het woord. Dit kan pas optimaal gebeuren als elk kind zich veilig en geborgen voelt. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijzer en de pedagoog om die voorwaarden te scheppen. Hij* doet dit o.a. door middel van een goede sfeer in de klas, een band met de kinderen, en draagt ertoe bij dat de kinderen zich onderling gedragen. Pas dan kan elk kind, naar capaciteit, het maximale bereiken. Een docent op Descart heeft respect voor leerlingen, is betrokken, inspireert en is integer. Onderwijs vormt een bijdrage aan menswording. Zaken als normen en waarden, identiteitsontwikkeling en het ontwikkelen van zelfvertrouwen zijn belangrijk. Het gaat ook om de pedagogische ontmoeting. 

Creativiteit

Onze school is een plaats waar leerlingen zich creatief durven uiten, durven experimenteren en leren van hun successen en falen. De Descart-docent is naast onderwijzer ook _ontwerper_. Een Descart-docent kijkt, denkt en handelt waar nodig buiten de gebaande paden. Hij wil dat leerlingen zich ontwikkelen en ontwikkelt zichzelf ook voortdurend. De Descart-docent is een pionier. Hij ontwerpt zelf en met collega’s lessen en zit niet vast aan (de volgorde van) een methode. Hij overziet de kerndoelen en bewaakt het eindniveau. Hij kan uitdagende (thema gerelateerde) opdrachten geven, rekening houdend met de individuele leerling. School is een plaats waar leerlingen uitgedaagd worden; de Descart-docent geeft leerlingen het vertrouwen om te laten zien wat ze kunnen en geleerd hebben. De Descart-docent weet leerlingen te motiveren en een omgeving te scheppen waarin kinderen willen en kunnen leren. 

Structuur

De Descart-docent kan _goed uitleggen_ en weet kinderen te boeien met goede klassikale, directe instructie. Hij is duidelijk, vriendelijk en beslist en kan orde houden. De Descart-docent helpt leerlingen bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden. Hij begeleidt leerlingen om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren. Hij helpt mee een cultuur van reflectie en feedback te ontwikkelen die veilig is en die kwaliteit genereert. De Descart-docent is iemand die goed is in de omgang met leerlingen en die goed is in zijn vakgebied. Hij is bovendien expert in het concept van Descart. Hij is in staat om de leervragen van de leerling te koppelen aan zijn inhoudelijke expertise en in een context te plaatsen, zodat zijn leerlingen _betekenisvol leren_. Hij weet zijn vakgebied te verbinden met andere vakgebieden. Hij zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld in de Descart-thema’s. 

*Overal waar hij staat, kan uiteraard ook zij of hen staan.