c Alles uitvouwen C Alles invouwen

De school heet Descart (spreek uit Des-Kart). DeScArt staat voor design, science en art. De naam Descart is ook een knipoog naar de vooruitstrevende wiskundige en filosoof René Descartes.

Nee hoor! Naast het eindexamen in muziek, toneel, dans of beeldende kunst is Descart een volwaardige opleiding met alle profielen. Naast het vak kunst dat alle leerlingen volgen, biedt Descart ook het volledige reguliere onderwijsprogramma aan. Op Descart halen leerlingen een vwo- of havo-diploma dat toegang biedt tot vervolgopleidingen op de universiteit of hogeschool. We richten ons op een brede vorming waarmee leerlingen worden voorbereid op alle mogelijke vervolgopleidingen. Het vak kunst wordt aangeboden als een extra verrijking naast de overige schoolvakken.

Op Descart bieden we de eindexamens vwo en havo. Op Descart start je – afhankelijk van het advies van je basisschool – in een eerste klas vwo (plaatsingsadvies gymnasium- of vwo-niveau) of in een vwo/havo brugklas (plaatsingsadvies havo of havo/vwo niveau). We hanteren een tweejarig brugperiode. Tijdens de brugperiode werken leerlingen om te ontdekken en om te laten zien wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Na het eerste en na het tweede leerjaar wordt voor alle leerlingen gekeken op welk niveau zij in het volgende leerjaar op hun plek zijn.

Alle leerlingen van Descart hebben een eigen laptop die ze dagelijks gebruiken. ICT is een middel en geen doel op Descart. Wij zien computergebruik als aanvulling op de leermaterialen, en niet als vervanging van boek, schrift en pen.

Nee. Op Descart hoef je geen auditie te doen, je moet vooral graag willen. Aanleg of een (voor)opleiding in de kunstdisciplines is geen vereiste.

Op Descart stimuleren we creativiteit maar we leiden leerlingen niet op tot kunstenaar. Het gaat erom dat leerlingen hun blikveld verruimen, ontdekken hoe ze zelfbewust in het leven kunnen staan en altijd op zoek kunnen naar nieuwe oplossingen. Descart biedt de gereedschappen om zo naar verschillende vragen of problemen te kijken. We verwachten dat je hiervoor openstaat.

Op Descart krijg je modern bèta-onderwijs in de vorm van het vak STEAM. STEAM staat voor science, technology, engineering, arts & mathematics. Het is een combinatie van het internationale STEM-curriculum met kunst. In STEAM ontdek je de wetenschappelijke inhoud met gebruik van expressie en de ambacht van kunst.

Je krijgt STEAM in de eerste en tweede klas. Vanaf de derde klas volg je natuurkunde en scheikunde. Je kan eindexamen doen in alle profielen, dus ook in het profiel natuur en techniek en het profiel natuur en gezondheid.

Ja! In ieder profiel kiest een leerlingen zijn/haar vakkenpakket. Het vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk (school)deel, een profieldeel en een keuzedeel. Het vak kunst valt op het Desccart in het schooldeel. Het profiel natuur en techniek, met vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde, krijgt daarom op Descart ook als verrijking het kunstvak in het vakkenpakket. Het kunst-examenvak kan muziek, drama, dans of beeldende vormgeving zijn.

Science gaat over de natuurlijke wereld en bevat gecontroleerde experimenten en wetenschappelijke analyse. Het betreft waarden als objectiviteit en rationaliteit. Kunst gaat over de menselijke ervaring, gewaardeerd om schoonheid of emotionele kracht. Design gaat over de kunstmatige wereld en bevat modelvorming en synthese en het ontwerp is gericht op bruikbaarheid en vindingrijkheid.

Per schooljaar werken we in vier kwartalen van (ongeveer) tien weken. Per kwartaal staat een ander vakoverstijgend thema centraal. De thema’s hebben een internationaal karakter en sommige onderdelen worden in het Engels aangeboden. De thema’s vormen de basis voor het portfolio. In het portfolio gaat het om ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’, om persoonsvorming en ontwikkeling, reflectie, onderzoek, soft skills, samenwerken, presenteren, verantwoordelijkheid, groei, zelfstandigheid, eigenheid, creativiteit, originaliteit, verbinding, lef, initiatief, etc.

Op Descart zitten iets meer meisjes dan jongens, momenteel is 60% van onze leerlingen een meisje.

Op Descart hebben we een studiehuis op school. Dit is onderdeel van onze onderwijsvisie. Het studiehuis is een plek op school waar leerlingen verplicht een paar uur per week geconcentreerd in rust en zonder afleiding aan de slag gaan. Bij ons studiehuis is geen inhoudelijke begeleiding, wel toezicht en controle. De inhoudelijke begeleiding gebeurt in de vaklessen.

Daarnaast hebben we een jarenlange samenwerking met Klasse-Educatie. Zij verzorgen bij ons op school tegen betaling huiswerkbegeleiding. Dit is ook voor extra inhoudelijke hulp bij vakken.

Uiteraard! Alle leerlingen op Descart krijgen gewoon het vak gymnastiek. We hebben sportdagen en doen mee met (internationale) sporttoernooien. In het eerste schooljaar start je zelfs met 4 uur gymnastiek per week. En je kan eindexamen doen in het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Op Descart gebruiken we tijdens de les boeken en een deel van het onderwijs gebeurt via de laptop. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij een laptop meenemen naar school. Ouders verzoeken wij zelf de laptop aan te schaffen.

Onze partner voor het laptopaanbod is Signpost. Via gregorius.signpost.nl vind je HP ProBooks die geschikt zijn voor gebruik op Descart. Het staat je natuurlijk vrij om de laptop aan te schaffen waar je wilt.
Wij raden aan om een laptopverzekering af te sluiten. Een licentie voor Office 365 ontvangen leerlingen van school.

De laptop is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs op Descart. Je kan ook een laptop huren via Signpost. Voor wie de aanschaf van een laptop een probleem is, zoeken we een passende oplossing.

Informatie over de ouderbijdrage en andere schoolkosten is terug te lezen in onze schoolgids en via descart.nl/schoolkosten.

Verreweg het grootste deel van het onderwijs in Nederland wordt door de overheid betaald. Descart maakt zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Wij vragen jaarlijks een ouderbijdrage om de extra verdieping in het onderwijsprogramma van Descart aan te kunnen bieden.

Naast de ouderbijdrage zijn er kosten voor de schoolbenodigdheden, waaronder een laptop.

Tot slot zijn er soms deelnemersbijdragen voor excursies, werkweken, bijzondere activiteiten en specifieke keuzevakken. Hierover ontvang je steeds per activiteit aparte informatie. In het eerste schooljaar van Descart zijn er – naast de ouderbijdrage en de schoolbenodigdheden – kosten verbonden aan de waterweek in Friesland.

De leerlingen van Descart volgen in het eerste schooljaar de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Frans en lichamelijke opvoeding.

Daarnaast volgen de leerlingen het vak STEAM. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. Het is een geïntegreerde onderwijsbenadering die leerlingen stimuleert om breder na te denken. De aanpak helpt leerlingen om vragen te stellen, vakoverstijgend bezig te zijn, probleemoplossend te werken en analytisch, creatief en innovatief na te denken. Leerlingen bekijken bijvoorbeeld trillingen vanuit het perspectief van muziek maken. Met het vak STEAM brengen we de leerlingen vanaf de eerste dag met techniek in aanraking.

In het eerste schooljaar volgen de leerlingen tenslotte de vier kunstvakken: muziek, beeldende vormgeving, drama en dans.

De mentor heeft in groepsverband contact met zijn/haar leerlingen tijdens de wekelijkse mentorles en in het studiehuis.

Vrijdagmiddag het 7e en het 8e uur is het tijd voor een Studio.

Leerlingen van Descart huren een kluisje voor een heel schooljaar. Handig om gymkleding, danskleding, een jas, laptop, lesboeken en andere schoolspullen in op te bergen

Stel gerust uw vraag via het formulier hieronder.