Uniek in Utrecht

Wie je ook bent en wat je ook wilt worden – van arts tot ingenieur, van architect tot ondernemer – creativiteit is een vaardigheid die je nodig hebt in alle vervolgopleidingen en beroepen. Descart is dé middelbare school in Utrecht voor leerlingen die zich ook creatief willen ontwikkelen. Descart richt zich op een brede vorming waarmee leerlingen worden voorbereid op alle mogelijke vervolgopleidingen. Door ook op een kunstzinnige manier naar thema’s of problemen te kijken, prikkel je meer hersengebieden en dat is de motor achter de ontwikkeling van goede hersenen.

Voortgezet onderwijs voor havo en vwo

We leven in een snel veranderende samenleving, die vraagt om originele oplossingen voor de uitdagingen van nu én de toekomst. Bij Descart inspireren we leerlingen en dagen hen uit om hun creativiteit maximaal te ontwikkelen. Zo kunnen zij uitgroeien tot zelfbewuste mensen met een flexibele geest, die weten wat zij willen en kunnen bijdragen. Leerlingen ontdekken bij Descart hun eigen weg in het leven, of ze nu arts, theatermaker, jurist, docent of ontwerper willen worden of warmlopen voor nieuwe beroepen die nu nog niet bestaan.

Creatief doen en denken

We leiden op tot creatief denken. Leerlingen die van Descart komen, zijn innovatief en kunnen slimme oplossingen bedenken die niet altijd voor de hand liggen. Of dat nou oplossingen zijn voor technische, economische of kunstzinnige vragen, leerlingen van Descart zijn hiertoe in staat. Door science en kunst te verbinden, combineren leerlingen analyse met een open blik, wetmatigheid met schoonheid. Ze leren waarnemen en kijken, luisteren en het oordeel uitstellen. We bevorderen een onderzoekende houding met lef en initiatief.

Op Descart zijn we elke dag met creativiteit bezig

Creativiteit is het vermogen iets nieuws te scheppen. DeScArt staat voor design, science & art. Een middelbare school voor vooruitstrevende artistieke denkers in de traditie van de wiskundige en filosoof René Descartes. Op Descart is er naast aandacht voor cognitieve vaardigheden ook veel aandacht voor expressie en originaliteit. We zetten kunsteducatie dagelijks schoolbreed in vanaf de eerste klas. Leerlingen die ook kunstonderwijs volgen zijn duidelijk beter in wiskunde en bètavakken. Dit komt o.a. door breder ontwikkeling van cognitie, executief functioneren, leermotivatie, motorische vaardigheden. Terwijl leerlingen schilderen, leren ze ook om te kijken. Terwijl ze muziek maken, leren ze ook om te luisteren. Bij literatuur leren ze niet alleen wie Shakespeare is, maar leren ze ook zich in te leven in verschillende personages.

Beeldende vormgeving, dans, drama en muziek

Op Descart bieden we alle reguliere schoolvakken: Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde, biologie, natuurkunde, enzovoorts. Daarnaast doen leerlingen op Descart eindexamen in het vak muziek, toneel, dans of beeldende vormgeving. Het kunstvak bestaat uit een praktisch deel en het theoretisch deel. Met zowel het praktische deel als de kunstanalyse wordt al in de eerste klas gestart. Alle leerlingen op Descart volgen het centraal eindexamenvak kunst algemeen.

Kunst, science en technologie

Op Descart zetten we ons in om een plek te creëren waarin kunst en wetenschap gedijen als onderling verbonden, wederzijds informerende vormen van onderzoek, kennis en ontdekking. Vanaf het eerste jaar krijgen alle leerlingen ook het vak bèta-kunst (steam) met specifieke aandacht voor moderne technologie in relatie tot kunst en de vormen en logica achter constructies. Denk aan programmeren, robotica, gameontwikkeling, webdesign, technisch ontwerpen, fotografie, tekenen in perspectief en architectuur. Een voorbeeldproject uit het eerste leerjaar op Descart is het zelf maken (solderen) van een kleine elektronische schakeling: een mini-synthesizer.