Jaaragenda

Ga hier naar de jaaragenda van Descart.

    Vakanties schooljaar 2024 – 2025

    Woensdag 28 augustus 2024 is de eerste schooldag na de zomervakantie.

    De data van de schoolvakanties / vrije dagen in 2024/2025 zijn als volgt:

    • dinsdag 24 september 2024 vrije dag voor leerlingen
    • 26 oktober – 3 november 2024 herfstvakantie
    • woensdag 20 november vrije dag voor leerlingen
    • 21 december 2024 – 5 januari 2025 kerstvakantie
    • maandag 6 januari 2025 vrije dag voor leerlingen
    • 22 februari – 2 maart 2025 krokusvakantie
    • vrijdag 18 april 2025 vrije dag voor leerlingen
    • 19 april – 5 mei 2025 meivakantie en bevrijdingsdag
    • 29 en 30 mei 2025 Hemelvaartsdag en dag na Hemelvaartsdag
    • maandag 9 juni Pinksteren
    • 19 juli 2025 start zomervakantie

    Vakanties schooljaar 2025 – 2026

    Door het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) is de vakantieregeling voor de komende schooljaren vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het OCW. Ook kunt u daar de vastgestelde vakanties voor de komende jaren vinden. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De definitieve vaststelling van de herfst- en voorjaarsvakantie voor een nieuw schooljaar wordt gaande het daaraan voorafgaande schooljaar in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Zodra deze indeling definitief is vastgesteld wordt het overzicht daarvan gepubliceerd op de website.