Descart is voor vwo en havo

Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en art, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes.

Verbinding

Onze school vormt een betrokken gemeenschap waarin leerlingen en personeel met elkaar en met de wereld buiten school verbonden zijn. We gaan uit van een optimistische mensvisie gericht op feedback en dialoog.

Creativiteit

Bij Descart leren kinderen eerst ‘de regels van het spel’ begrijpen om er vervolgens als creatieve geesten maximaal mee te kunnen spelen. Ons leerklimaat inspireert tot lef en initiatief.

Structuur

In onze ervaring hebben leerlingen baat bij structuur en een voorspelbaar ritme, in de dag, de week en het jaar. Zeker hersenen van adolescenten hebben overzicht nodig. Daar is het onderwijs van Descart op ingericht.

Anders denken. Anders doen. Anders kijken.

We leiden op tot creatief denken. Leerlingen die van Descart komen, zijn innovatief en kunnen slimme oplossingen bedenken die niet altijd voor de hand liggen. Of dat nou oplossingen zijn voor technische, economische of kunstzinnige vragen, leerlingen van Descart zijn hiertoe in staat. Door science en kunst te verbinden, combineren leerlingen analyse met een open blik, wetmatigheid met schoonheid.

Kom kijken bij ons Open Huis

Sinds 1873

Descart is ontstaan vanuit het St-Gregorius College
Oprichting

Oprichting

1873

Voor de oprichting van het Gregorius moeten we 150 jaar terug in de tijd. Op 13 augustus 1873 wordt aan de Utrechtse Ganzenmarkt de Aartsbisschoppelijke St. Gregoriusschool opgericht voor armlastige kinderen uit de stad. Hetzelfde jaar wordt daar het eerste Gregoriushuis gesticht ten behoeve van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart. De aanwas van zowel fraters als leerlingen blijft toenemen, net als het aantal schoolactiviteiten en in 1909 blijkt de beschikbare ruimte aan de Herenstraat al weer te klein. De St. Gregoriusschool trekt dan in een pand op de Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat en binnen enkele jaren komen er MULO- en ULO-afdelingen bij.

College

College

1990

In 1930 wonen er 217 fraters en fraters in opleiding in het Gregoriushuis. Rond die tijd krijgt de lagere school-afdeling ook het pand aan het Hiëronymusplatsoen tot zijn beschikking. De middelbare school-afdelingen blijven op de Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat en in 1964 wordt de school een scholengemeenschap voor zowel mavo- als havo onderwijs. In 1966 wordt de school ook toegankelijk voor de eerste (vijf) katholieke meisjes en met de toevoeging van een vwo-afdeling wordt het Gregorius in 1990 een college. De lagere school wordt in 1994 opgeheven. Met de ingebruikname van het pand aan de Van Asch van Wijckskade – tot 2002 nog locatie voor het openbare Thorbecke College – beschikt het Gregorius vanaf 2009 over twee locaties.

Descart

Descart

2020

Binnen het Gregorius is in 2018 de vrijeschool voor voortgezet onderwijs gestart, met als naam Waldorf Utrecht. Vanaf 2020 heeft Utrecht nóg een unieke vorm van voortgezet onderwijs gekregen voor vwo en voor havo: een school voor design, science & art met de naam Descart. Met Descart heeft het St-Gregorius College het onderwijsaanbod in Utrecht nog verder verrijkt. Leerlingen die vanaf 2020 starten op het St-Gregorius College, kiezen voor Descart of voor Waldorf Utrecht. De reguliere leerroute van het Gregorius wordt tussen 2020 en 2024 uitgefaseerd. Descart is ontstaan vanuit het St-Gregorius College en zet de rijke historie voort. Vanaf 2024 is Descart gehuisvest aan de Grebbeberglaan.