Woensdag 12 juni 2024 om 19:30 uur lezing van Jelle Jolles

Jaarlijks organiseren ouders van Descart een lezing voor ouders van Descart. Dit schooljaar is Jelle Jolles de spreker.

De interactieve lezing is op woensdag 12 juni 2024 en start om 19:30 uur in de theaterzaal van Bibliotheek Neude.

Vooraf en na afloop is er gelegenheid voor een inloop/ontvangst en om na te praten bij Bar Noda.

Nogmaals grote dank aan de ouders die de organisatie dit jaar op zich hebben genomen.

Jelle Jolles is neuropsycholoog en emeritus hoogleraar aan Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam. Als specialist op gebied van leren, geheugen en het brein is hij pleitbezorger voor een actieve dialoog tussen ‘de wetenschap van hersenen-en-gedrag’ en de praktijk van onderwijs en ontplooiing. Jelle is één van de deskundigen die antwoord op vragen geeft in de rubriek ‘opgevoed’ van NRC.

Steun deze lezing

We willen dat deze lezing toegankelijk is, daarom hanteren we geen financiële drempel voor toegang. Bent u in de gelegenheid financieel een bijdrage te leveren, dan kunt u een paar euro per kaartje overmaken aan NL14 RABO 0306 944 081 t.n.v. Sint Gregorius College o.v.v. ‘kaartje voor 12 juni 2024’. Elke euro is welkom.

Let op: vanwege het beperkt aantal kaartjes willen we iedereen met klem verzoeken om te komen als je een kaartje reserveert.