Ja! Je kiest voor je eindexamen een profiel, zoals het profiel ‘natuur en techniek’ of het profiel ‘natuur en gezondheid’. Bij een profiel hoort een vakkenpakket met een aantal vaste vakken. Bij het profiel natuur en techniek zijn dat bijvoorbeeld wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

Het vakkenpakket bestaat uit een schooldeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het kunstvak is bij Descart onderdeel van het schooldeel. Het profiel natuur en techniek krijgt daarom op Descart ook als verrijking het kunstvak in het vakkenpakket. Het kunstvak kan muziek, drama, dans of beeldende vormgeving zijn.

Categories: