Er zijn vier toetsweken per jaar. Tussen toetsweken in zijn er geen toetsen of overhoringen waar je een cijfer voor krijgt. Wel werk je in de tussentijd aan portfolio-opdrachten die ook tellen voor je rapport.

Categories: