Het schooljaar bestaat uit vier kwartalen van (ongeveer) tien weken. Per kwartaal staat één thema centraal. Ieder kwartaal begint en eindigt met een activiteit over het thema, zoals een uitstapje, voorstelling of tentoonstelling. En het thema komt in meerdere vakken terug. Sommige opdrachten die je maakt voor je portfolio gaan ook over het thema.

In de brugklas zijn de thema’s: ontdekken, aanpassen, balans en structuur.

Deze manier van werken is een internationale aanpak die goed past bij het brein van tieners. Voor meer informatie zie: International Middle Years Curriculum (IMYC).

Categories: