Informatie over de ouderbijdrage en andere schoolkosten is terug te lezen in onze schoolgids en via descart.nl/schoolkosten.

Verreweg het grootste deel van het onderwijs in Nederland wordt door de overheid betaald. Descart maakt zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Wij vragen jaarlijks een ouderbijdrage om de extra verdieping in het onderwijsprogramma van Descart aan te kunnen bieden.

Naast de ouderbijdrage zijn er kosten voor de schoolbenodigdheden, waaronder een laptop.

Tot slot zijn er soms deelnemersbijdragen voor excursies, werkweken, bijzondere activiteiten en specifieke keuzevakken. Hierover ontvang je steeds per activiteit aparte informatie. In het eerste schooljaar van Descart zijn er – naast de ouderbijdrage en de schoolbenodigdheden – kosten verbonden aan de waterweek in Friesland.

Categories: