• Design gaat om het ontwerpen. Je bedenkt ideeën, werkt het uit in schetsen of modellen en komt zo tot slimme oplossingen en mooie dingen.
  • Science (wetenschap) gaat over verschijnselen in de natuur en techniek. Je doet kennis op via proefjes en waarnemingen. Je leert erdoor analyseren en logisch nadenken. 
  • Art (kunst) gaat over beleven, emoties en schoonheid. Je leert bijvoorbeeld om jezelf uit te drukken via bewegen of materialen, met anderen samen te werken (via muziek of toneelspel). En het daagt je uit om dingen op andere manieren te proberen. 
Categories: