Een portfolio is een verzameling van een aantal producten die jij hebt gemaakt in het schooljaar.

Ieder kwartaal maak je voor een aantal vakken opdrachten voor je portfolio. Daarmee laat je zien wie je bent en wat je wilt, hoe je werkt en wat je kunt.

Met de opdrachten voor het portfolio doe je ervaring om met zelfstandig werken en samenwerken, je resultaten presenteren en nadenken over wat je hebt gedaan.

Voor de portfolio-opdrachten krijg je geen cijfer. Je krijgt wel een beoordeling of je de opdracht naar verwachting, boven verwachting of onder verwachting hebt gemaakt.

Categories: