Op Descart bieden we de eindexamens vwo en havo. Op Descart start je – afhankelijk van het advies van je basisschool – in een eerste klas vwo (plaatsingsadvies gymnasium- of vwo-niveau) of in een vwo/havo brugklas (plaatsingsadvies havo of havo/vwo niveau). We hanteren een tweejarig brugperiode. Tijdens de brugperiode werken leerlingen om te ontdekken en om te laten zien wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Na het eerste en na het tweede leerjaar wordt voor alle leerlingen gekeken op welk niveau zij in het volgende leerjaar op hun plek zijn.

Categories: