Veel leerlingen in groep 8 twijfelen tussen een gymnasium of Descart. Beide middelbare scholen bieden rijk onderwijs met als doel een brede vorming. Op een gymnasium starten leerlingen al in het eerste jaar met een klassieke taal en doen uiteindelijk daar ook eindexamen in. Op Descart starten leerlingen al in het eerste jaar met kunstbeschouwing en kunstanalyse en doen uiteindelijk daar ook eindexamen in. Kunst, in combinatie met het vak antropologie, heeft duidelijke raakvlakken met de klassieke ontwikkeling zoals een gymnasium dat biedt. Ook de kunstreis op Descart heeft overeenkomsten met wat het onderwijs op een categoraal gymnasium te bieden heeft.

Veel overeenkomsten, maar het accent op Descart ligt wel anders. Op Descart staan we voor de creatieve ontwikkeling in het doen en het kijken als basis voor innovatief denken en een onderzoekende houding. Juist door te specialiseren en keuzes te maken, zijn we goed in wat we doen. De vakken Latijn en Grieks zitten niet in het curriculum op Descart.

De stad Utrecht heeft twee gymnasia voor kinderen die graag de focus (naast de reguliere vakken) willen leggen op de klassieke talen. Op Descart vinden we het juist belangrijk dat leerlingen anders kijken en anders denken toepassen in het anders doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het vak steam (science, technology, engineering, arts, mathematics) en dit gebeurt ook (naast de reguliere lessen) op één vaste studiomiddag in de week in ateliers, studio’s en bèta-labs waar leerlingen keuze krijgen tussen allerlei activiteiten. Denk hierbij aan dingen als coderen, toneel, dj-en, singer-songwriter, architectuur, fotografie, et cetera. Het studio-aanbod is steeds per halfjaar (twee kwartalen) en steeds afhankelijk van de vraag vanuit onze leerlingen en wat wij vinden dat goed past in onze onderwijsvisie.

Op een gymnasium halen leerlingen een vwo-diploma, er bestaat immers geen ‘gymnasiumdiploma’ in Nederland. Precies hetzelfde diploma als op Descart. Het enige verschil is dat op het gymnasium veel uren onderwijstijd gaat naar Grieks en Latijn. Die uren onderwijstijd vullen wij anders in. Voor toekomstige leerlingen die twijfelen tussen gymnasium of Descart ligt daar een keuze: wil je graag Latijn en Grieks leren. Of wil je naar een school waar design, science en art centraal staan?

Lees meer via descart.nl/2021/09/13/duic-gymnasiumniveau-zonder-klassieke-talen-met-kunst-en-technologie/.