Binnen Descart krijg je in klas 2, klas 3 en klas 4 het vak antropologie. In dit vak staat de mens centraal, en hoe mensen handelen, individueel, als groep en als deel van de samenleving. Dankzij antropologie leer je jezelf en de ander beter begrijpen. Dat is onmisbaar voor wederzijds respect en begrip.

Bij antropologie leer je bijvoorbeeld over de rechtsstaat, de democratie en hoe het is om met anderen samen te leven. Andere onderwerpen zijn filosofie, levensbeschouwingen, ethiek, culturele tradities en visie ideologie.

Sint Maarten

Een van de mooiste, meest bijzondere, unieke en waardevolle tradities van onze school is de voettocht. Alle leerlingen in de vierde klas lopen een tocht mee.

Met de voettocht wandelen we twaalf uur lang door Utrecht en bezoeken we projecten waar mensen in nood geholpen worden. Op Descart vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren dat ook dit bij het leven hoort. Tijdens de voettochten die 12 uur duren, bezoeken we bijvoorbeeld de TBS kliniek Van der Hoeven, het Catharijnehuis (dagopvang voor dak- en thuislozen), Hostel de Hoek (opvang harddrugsverslaafden, Leger des Heils), Slachtofferhulp Nederland en de Zusters Augustinessen (Anonieme Alcoholisten). In de tocht nemen we bijvoorbeeld ook een kijkje bij de politie en de brandweer en bij de Klokkenluidersgilde van de Domtoren en is er een gesprek met een ex-gedetineerde.

Tijdens de tocht hebben de leerlingen alle gelegenheid om vragen te stellen aan alle mensen die ze ontmoeten en dat wordt ook zeer respectvol en met grote interesse gedaan.

Aan het einde van de voettocht komen alle leerlingen samen in de St. Catharinakathedraal om de nacht samen af te sluiten met een moment van samenzijn waar leerlingen iets vertellen. Het is heel veel wat de kinderen in 12 uur hebben gezien en gehoord, dus daar past ook een moment van bezinning bij.

De voettocht van Descart is een unieke kans voor onze leerlingen en een dag die ze altijd zal bijblijven, want het maakt diepe indruk.

Gender Sexuality Alliance

Iedereen is anders en dat is leuk! De Gender Sexuality alliance Alliance (GSA) is een groepje mensen die samen ideeën bedenken om het thema ho-le-bi-seksualiteit bij ons op school open bespreekbaar te maken. Dat moet ertoe leiden dat iedereen zich op zijn gemak en gekend voelt. Het Descart gaat voor respect en tolerantie, ongeacht afkomst, huidskleur, religieuze overtuiging of seksuele voorkeur. Klik hier als je meer informatie wilt over GSA Nederland.

Op de Nationale Coming Out Day hangt er op beide gebouwen de welbekende regenboogvlag: het symbool van het zelfbewustzijn van homo’s, lesbische meisjes en vrouwen en biseksuele mensen. Er wordt veel paars gedragen, de kleur van de tolerantie. Zo laten we aan elkaar zien dat we elkaar respecteren zoals we zijn!