De meest spraakmakende, jaarlijks terugkerende activiteit is wel de Show. Al in 1983 vond de eerste Gregoriusshow plaats en nu is de show een begrip in Utrecht. Jaarlijks treden honderden leerlingen en docenten live op met zang, dans, toneel, cabaret, muziek en meer. Een vast team organiseert deze show en stimuleert en ondersteunt leerlingen tijdens hun voorbereidingen. Daarnaast is er een grimeclub, een licht- en geluidclub en een decorbouwclub.

In onze jaaragenda en op de website van de Stadsschouwburg Utrecht leest u op welke data de volgende show zal plaatsvinden.

Stichting Vrienden Gregoriusshow

Voor het financieel ondersteunen van de Gregoriusshow is de Stichting Vrienden Gregoriusshow opgericht. Om er voor te zorgen dat al onze leerlingen de gelegenheid krijgen de show te bezoeken én om de show voor iedereen betaalbaar te houden, zijn wij op zoek naar financiële bronnen. Draagt u de show een warm hart toe, dan kunt u de show sponseren. Dat kan door:

  • Vriend te worden van de Stichting Vrienden Gregoriusshow. U stort dan éénmalig een bedrag van € 50,–. Hiermee adopteert u één stoel voor een periode van 2 jaar en krijgt u tijdens de pauze een consumptie. Ook krijgt u – als u dat op prijs stelt – een vermelding in het programmaboekje. Doneren kan door overmaking van uw gift op bankrekening NL 56 RABO 0317 3562 75 t.n.v. Stichting Vrienden Gregoriusshow o.v.v. donatie 2024. Mailt u a.u.b. naar: Vrienden-Gregorius@gregorius.nl op welke dag u de show wil bezoeken.
  • Wilt u geen Vriend worden, maar ons wel steunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op bovengenoemd banknummer.

Heeft u vragen, mail dan naar: Vrienden-Gregorius@gregorius.nl.